Blog

Otel, Rezidans Gibi Binalar İçin Doğru Su Deposu Seçimi Nasıl Olmalıdır?

PLANLI Alanlar İmar Yönetmeliği 36. Maddeye göre

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen,

a) Çok yüksek yapılarda 30 m3’ten,

b) Umumi binalar ve yüksek katlı yapılarda 15 m3’ten,

c) 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 m3’ten,

ç) Diğer binalarda 5 m3’ten, az olmamak üzere yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme sistemi gibi kriterler ile ulusal ve uluslararası standartlara uyulmak ve gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınmak şartıyla hacmi belirlenen su deposu bulundurulması zorunludur.

2017 yılında yayınlanan bu yönetmeliğin ardından artık binalarda su depoları yapılması zorunlu hale geldi. Bu depolar günlük su ihtiyacını karşılamak için veya yangın söndürme sistemine entegre olarak kullanılabilmektedir.

Peki su deposu seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Su depolarında en önemli nokta deposunun kullanım ömrü olmalıdır. montajından sonra uzun yıllar kullanılabilme beklentisi olan su depolarında kullanım ömrü mutlaka uzun olmalıdır.

Bunun olabilmesi için de kullanılan malzemelerin kalitesi, CE, TSE ve TSEK gibi belgelere uygun üretilmesi çok önemlidir.

Bir diğer önemli özellik ise deponun uygulanacağı alana boyut olarak sığabilmesidir. Standart su depoları bu aşamada bazı sorunlar çıkarabilir. Bodrum gibi alanlara indirmekte veya çatıya çıkarılmakta zorlanılabilir. Ancak modüler su depoları böyle değildir. ESKÜP Çelik tarafından imal edilen modüler depolar, adından da anlaşılacağı üzere modüler özelliktedir ve her parçası ayrılarak kolayca taşınabilir.

Üçüncü önemli özellik ise kapasitesinin değişen ihtiyaca göre arttırılıp azaltılmasının kolay olması gerekir. Otel, Rezidans gibi çok yaşamlı binalarda zamanla su deposuna olan ihtiyaç artabilir. Bu durumda en baştan yeni bir depo daha kurmak yerine var olan depoyu büyütebilme ihtimali hem zamansal hem de parasal anlamda büyük bir maliyeti ortadan kaldırır.